Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Ninh

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

55%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.86 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

1.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Ninh