Dự báo thời tiết Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

Gió
7.77 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
5.92 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
7.34 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
7.34 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
6.61 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
7 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bạc Liêu

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.93 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bạc Liêu