Dự báo thời tiết Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
5.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
4.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
5.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
6.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
7.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
5.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
6.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
5.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
5.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
4.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
5.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bạc Liêu

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

70%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.99 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

1.6

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bạc Liêu