Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
6.45 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
6.45 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Lợi

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:07

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.75 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Lợi