Dự báo thời tiết Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ngân Sơn

mây thưa

23°

mây thưa

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.82 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngân Sơn