Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:35 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:33 pm

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:32 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:30 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:30 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:29 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:28 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:27 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Mới

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:44

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.35 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

9.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Mới