Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

11°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Mới

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

16°

độ ẩm

Độ ẩm

69%

áp suất

Áp suất

1024 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.9 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

3.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Mới