Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/11°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/11°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
1.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

14°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Mới

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

19°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

5.845 km

wind

Gió

0.4 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

1.16

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Mới