Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/7°

temperature
Sáng/tối

7°/13°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:43 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

21°/10°

temperature
Sáng/tối

7°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:44 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

12°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:44 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:45 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:46 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:46 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:47 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:48 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:49 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Mới

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:43

Thấp/Cao

/

25°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.97 km/h

Điểm ngưng

-1°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Mới