Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:41 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:41 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:41 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:41 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:42 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:42 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:42 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Mới

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:40

Thấp/Cao

25°

/

38°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.64 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

3.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Mới