Dự báo thời tiết Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.6%
 • Lượng mưa
  3.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  3.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.5%
 • Lượng mưa
  1.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.6%
 • Lượng mưa
  0.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  0.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Đồn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

25°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Đồn