Dự báo thời tiết Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:12 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:13 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Đồn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Đồn