Dự báo thời tiết Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Đồn

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

20°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.53 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Đồn