Dự báo thời tiết Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Đồn

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.47 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Đồn