Dự báo thời tiết Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Đồn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:49

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.53 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Đồn