Thời tiết Xã Cao Sơn - Huyện Bạch Thông theo giờ

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

81%

T7 02/03
Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

86%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Sơn - Huyện Bạch Thông trong 12h tới

Thời tiết Xã Cao Sơn

mây đen u ám

12°

mây đen u ám

Cảm giác như 11°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

12°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/h

Điểm ngưng

UV

1.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cao Sơn