Thời tiết Xã Yến Dương - Huyện Ba Bể theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

99%

T5 25/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

99%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Yến Dương - Huyện Ba Bể trong 12h tới

Thời tiết Xã Yến Dương

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Yến Dương