Dự báo thời tiết Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  1.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.4°/22.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.4%
 • Lượng mưa
  4.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.3°/17.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/18.3°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.4°/17.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.1%
 • Lượng mưa
  9.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16.4°/17°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.6°/18°
 • pressure
  Áp suất
  1019 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể 3 ngày tới

Thời tiết Xã Phúc Lộc

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

23°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phúc Lộc