Thời tiết Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể

mây đen u ám

22.7°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể
Thấp/Cao

20.5°

/

24.1°

Độ ẩm tại Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể
Độ ẩm

98.6%

Tầm nhìn tại Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể
Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng tại Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể
Điểm ngưng

22.1°

Tia UV tại Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể
UV

0.65

Nhiệt độ Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể
23° / 23.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể
22.5° / 24.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể
22.6° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể
24.4° / 25.1°

Thời tiết Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể theo giờ

9:00 am

22.5° / 23.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

22.2° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 am

23.7° / 23.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 pm

23.9° / 24.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24° / 24.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23.9° / 24.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24.3° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24° / 25.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25.1°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 pm

24.5° / 25.6°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

24.6° / 25.2°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.4° / 25.2°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25.9°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

23.3° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

11:00 pm

23.8° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

12:00 am

23.6° / 24.6°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

1:00 am

23.7° / 24.5°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

3:00 am

23.8° / 24.9°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23.1° / 24.7°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

23.6° / 24.9°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24.6°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

24.1° / 25.2°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25.4° / 26.6°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

9:00 am

26.5° / 26.9°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

10:00 am

27.9° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

11:00 am

29.2° / 34.5°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

12:00 pm

30.7° / 35.9°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

1:00 pm

31.6° / 37.8°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

2:00 pm

32.8° / 37.6°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

3:00 pm

32° / 38.8°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

4:00 pm

31.7° / 37.7°

weather

dewpoint 66 %

mây rải rác

5:00 pm

30.8° / 36.8°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

6:00 pm

28.5° / 33.8°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

7:00 pm

26.5° / 26.9°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.3° / 27.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.6° / 27°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

11:00 pm

25.7° / 26.3°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

12:00 am

25.4° / 26.1°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

1:00 am

24.1° / 25.1°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

2:00 am

24.8° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

3:00 am

24.3° / 25.3°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

4:00 am

23.1° / 24.4°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

5:00 am

23.2° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

6:00 am

23.8° / 24.2°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

7:00 am

25.9° / 26.5°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

8:00 am

27.7° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/33°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/37°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/35°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/36°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể những ngày tới

Lượng mưa Xã Phúc Lộc - Huyện Ba Bể những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

568.04

NH3

3.74

NO

0.91

NO2

7.9

O3

20.83

PM10

23.99

PM2.5

22.26

SO2

2.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phúc Lộc