Dự báo thời tiết Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

38°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

26°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể 10 ngày tới

Thời tiết Xã Nam Mẫu

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nam Mẫu