Thời tiết Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
Thấp/Cao

21.4°

/

23.8°

Độ ẩm tại Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
Độ ẩm

93.7%

Tầm nhìn tại Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng tại Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
Điểm ngưng

22.7°

Tia UV tại Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
UV

3.38

Nhiệt độ Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
22.1° / 24.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
21.9° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
22° / 23.6°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
24° / 24.1°

Thời tiết Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể theo giờ

1:00 pm

23.4° / 24.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23.1° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 pm

23.3° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 pm

23.5° / 24.4°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 pm

23.2° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 pm

23.6° / 23.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.5° / 23.9°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.1° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

10:00 pm

22° / 23.8°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.6° / 23.6°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

22.2° / 23.1°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

22.6° / 22.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

21.4° / 22.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

21.8° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.1° / 22.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

20.8° / 21.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

19.4° / 20°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

20° / 19.5°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 am

18.8° / 19°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

18° / 19.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

18.2° / 19°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

18.3° / 19.4°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 pm

18.6° / 20°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 pm

18.2° / 19.8°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 pm

18.6° / 19.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 pm

18.4° / 19.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

18.9° / 19°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

18.5° / 18.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

18.9° / 18.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

18.5° / 18.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

18.4° / 18.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

17.6° / 18.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

17.4° / 18.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

17.8° / 18°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

17.6° / 17.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

17.9° / 18°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

17° / 17.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

16.3° / 17.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

16.6° / 16.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

16.6° / 16.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

16.4° / 16.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

16.9° / 16°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

16.7° / 16.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

16° / 16.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 am

16.9° / 16.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

16.8° / 17.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể những ngày tới

Lượng mưa Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

367.77

NH3

1.91

NO

0.76

NO2

1.84

O3

77.23

PM10

22.5

PM2.5

16.75

SO2

2.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nam Mẫu