Dự báo thời tiết Xã Mỹ Phương - Huyện Ba Bể 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

23°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mỹ Phương - Huyện Ba Bể 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Mỹ Phương - Huyện Ba Bể 15 ngày tới

Thời tiết Xã Mỹ Phương

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

69%

áp suất

Áp suất

1019 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.09 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

2.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Mỹ Phương