Thời tiết Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể

mây đen u ám

24.9°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể
Thấp/Cao

23.4°

/

35.4°

Độ ẩm tại Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể
Độ ẩm

97.8%

Tầm nhìn tại Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể
Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng tại Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể
Điểm ngưng

24.1°

Tia UV tại Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể
UV

0

Nhiệt độ Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể
27.6° / 32.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể
24.5° / 26.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể
33° / 39.1°

Thời tiết Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể theo giờ

1:00 am

24.3° / 25.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.2° / 25.1°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

24.6° / 25.6°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24.1° / 25.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.7° / 25.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.5° / 25.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.7° / 26.5°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.1° / 26.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 27.4°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 am

26.3° / 26.9°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 am

28.8° / 32.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.6° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.4° / 39°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.9° / 39.2°

weather

dewpoint 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.4° / 39.3°

weather

dewpoint 46 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.7° / 39.5°

weather

dewpoint 47 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 39.7°

weather

dewpoint 55 %

mây cụm

6:00 pm

29.3° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.7° / 31.2°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.2° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

9:00 pm

26.2° / 27.9°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

10:00 pm

26.4° / 27.7°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

11:00 pm

25.7° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

12:00 am

24.8° / 25.6°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

1:00 am

24.4° / 25.4°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

2:00 am

24.4° / 25.3°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 26.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25.4° / 26.9°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 26.7°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

9:00 am

28.8° / 31.3°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

10:00 am

29.6° / 33.8°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

11:00 am

30.6° / 34.5°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

12:00 pm

33.5° / 37.5°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

1:00 pm

33.7° / 39°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

2:00 pm

34.5° / 39°

weather

dewpoint 52 %

mây thưa

3:00 pm

34.6° / 38.3°

weather

dewpoint 50 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

34° / 39°

weather

dewpoint 50 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

30° / 35.9°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.7° / 31.4°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.1° / 26.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

8:00 pm

24.5° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 pm

24.4° / 25.3°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

10:00 pm

25° / 25.2°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

11:00 pm

24.9° / 25.5°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

24.9° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/33°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể những ngày tới

Lượng mưa Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

774.98

NH3

3.17

NO

0.41

NO2

6.74

O3

15.62

PM10

60.81

PM2.5

51.9

SO2

2.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Khang Ninh