Dự báo thời tiết Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.6%
 • Lượng mưa
  2.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  7.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  6.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  9.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.9%
 • Lượng mưa
  6.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể 5 ngày tới

Thời tiết Xã Chu Hương

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Chu Hương