Dự báo thời tiết Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

15°/11°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/9°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

8°/8°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

10°/8°

temperature
Sáng/tối

7°/9°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/9°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể 20 ngày tới


Lượng mưa Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể 20 ngày tới

Thời tiết Xã Chu Hương

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.77 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Chu Hương