Thời tiết Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể
Thấp/Cao

20°

/

24.1°

Độ ẩm tại Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể
Độ ẩm

98.9%

Tầm nhìn tại Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể
Gió

0.43 km/h

Điểm ngưng tại Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể
Điểm ngưng

22.5°

Tia UV tại Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể
UV

0.28

Nhiệt độ Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể
22.8° / 23°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể
23° / 24.9°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể
22.4° / 23.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể
24.4° / 25.5°

Thời tiết Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể theo giờ

8:00 am

22.9° / 23.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

22.7° / 23.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 am

22.4° / 23.1°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 am

23° / 23.3°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

23.6° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

23.9° / 24.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23.8° / 24.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 25.3°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.6° / 25.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.4° / 25.7°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 pm

24.3° / 25.8°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

24.5° / 25.2°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.7° / 25.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 25.7°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24.3°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

11:00 pm

23.2° / 24.4°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

1:00 am

23.3° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

23.5° / 24.2°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

3:00 am

23.9° / 24.4°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23.2° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

23.9° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

23.8° / 24.9°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

24.8° / 25.5°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25.4° / 26.4°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

9:00 am

26.1° / 26.8°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

10:00 am

27.2° / 30.8°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

11:00 am

29.9° / 34.9°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

12:00 pm

30.5° / 35.5°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

1:00 pm

31.8° / 37.7°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

2:00 pm

32.1° / 37.3°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

3:00 pm

33° / 38.1°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

4:00 pm

31.3° / 37.4°

weather

dewpoint 66 %

mây rải rác

5:00 pm

30.5° / 36.1°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

6:00 pm

28.7° / 33.9°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

7:00 pm

26° / 26.7°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.5° / 26.6°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

10:00 pm

25.8° / 26.1°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

11:00 pm

25.7° / 26.7°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

12:00 am

25.1° / 26.6°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

1:00 am

24.2° / 25.6°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

2:00 am

24.6° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

3:00 am

24.3° / 25.4°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

4:00 am

23.1° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

5:00 am

23.3° / 24.3°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

6:00 am

23.4° / 24.5°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

7:00 am

25.5° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/33°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/37°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/35°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/36°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể những ngày tới

Lượng mưa Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

507.66

NH3

2.69

NO

1.01

NO2

5.63

O3

28.91

PM10

21.44

PM2.5

20.38

SO2

1.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Chu Hương