Dự báo thời tiết Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/37°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/35°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/36°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể 7 ngày tới

Thời tiết Xã Cao Thượng

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cao Thượng