Dự báo thời tiết Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  5.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.6%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/04
mây thưa
34°

mây thưa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/04
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/37°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/04
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/35.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể 5 ngày tới

Thời tiết Xã Cao Thượng

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cao Thượng