Thời tiết Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể

mây đen u ám

24.1°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể
Thấp/Cao

21.3°

/

24.1°

Độ ẩm tại Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể
Độ ẩm

92.3%

Tầm nhìn tại Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể
Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng tại Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể
Điểm ngưng

22.3°

Tia UV tại Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể
UV

1.87

Nhiệt độ Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể
23° / 25.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể
21.7° / 23.9°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể
22.9° / 23.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể
23° / 24.6°

Thời tiết Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể theo giờ

3:00 pm

24.8° / 24.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 pm

24.3° / 24.4°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 pm

23.7° / 24.8°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

23.5° / 24.4°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24.1°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.5° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.1° / 23.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.1° / 23.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.1° / 23.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 23.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.4° / 22.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

22.4° / 22.4°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

21.5° / 22.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.3° / 21.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

20.1° / 21.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

19.5° / 20.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

19.2° / 19.3°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

18.6° / 19.9°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 am

18.1° / 18°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

19° / 18.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

18.9° / 19°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

18.4° / 18.1°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 pm

18.2° / 18.5°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 pm

18.2° / 18.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 pm

18.3° / 18.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

18.8° / 18.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

18.3° / 18.6°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

18° / 18.3°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

17.9° / 18.1°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

17.7° / 18.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

17.9° / 18.3°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

17.7° / 17.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

17.1° / 18°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

17.9° / 17°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

17.8° / 17°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

16.5° / 17.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

16.5° / 17°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

16.2° / 16.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

16.8° / 16.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

16.8° / 16.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

17° / 16.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

16.4° / 16.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

16.4° / 16.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

16.9° / 16.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 am

16.3° / 16.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

16.8° / 17.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

17.6° / 17.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

17.5° / 17.8°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể những ngày tới

Lượng mưa Xã Cao Thượng - Huyện Ba Bể những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

357.35

NH3

1.78

NO

0.65

NO2

2.02

O3

81.32

PM10

20.28

PM2.5

15.9

SO2

1.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cao Thượng