Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.3%
 • Lượng mưa
  8.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  5.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  0.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.5%
 • Lượng mưa
  8.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.9%
 • Lượng mưa
  3.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Bể

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Bể