Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

21°/12°

temperature
Sáng/tối

21°/15°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

10°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

7°/8°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

14°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

16°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/12°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

18°/10°

temperature
Sáng/tối

8°/10°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

19°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/11°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

19°/8°

temperature
Sáng/tối

8°/10°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

19°/9°

temperature
Sáng/tối

7°/10°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

18°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

17°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

18°/10°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

9°/14°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

19°/10°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

22°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Bể

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Bể