Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:49 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/14°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/11°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Bể

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:48

Thấp/Cao

18°

/

20°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

6.25 km

wind

Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Bể