Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:53 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:52 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Bể

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:53

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.67 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Bể