Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  1.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:44
T2 02/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23%
 • Lượng mưa
  3.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:43
T3 03/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:42
T4 04/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:41
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.8%
 • Lượng mưa
  1.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:44

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Giang