Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.4%
 • Lượng mưa
  1.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.6%
 • Lượng mưa
  1.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.4%
 • Lượng mưa
  1.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:50
CN 12/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.75 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0.94

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Giang