Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.3%
 • Lượng mưa
  0.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.2%
 • Lượng mưa
  2.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.6%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Giang