Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:09

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.16 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Giang