Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

39°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.79 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Giang