Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:49

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.69 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

3.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Giang