Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:43 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

21°/14°

temperature
Sáng/tối

11°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:43 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:44 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:47 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:43

Thấp/Cao

/

23°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.12 km/h

Điểm ngưng

-3°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Giang