Dự báo thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.5%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.4%
 • Lượng mưa
  2.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.4%
 • Lượng mưa
  0.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.8%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60%
 • Lượng mưa
  1.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Việt Yên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0.03

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Việt Yên