Dự báo thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:43
T3 03/10
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:42
T4 04/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:41
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.7%
 • Lượng mưa
  1.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:40
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  10.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Việt Yên

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.98

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Việt Yên