Dự báo thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:16 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Việt Yên

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:07

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.67 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

3.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Việt Yên