Dự báo thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  3.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:35
T4 07/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.2%
 • Lượng mưa
  8.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:35
T5 08/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  12.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Việt Yên

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

5.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Việt Yên