Dự báo thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Việt Yên

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

1.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Việt Yên