Thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.693 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

83%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.126 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.918 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

88%

T6 09/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.973 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9.497 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

2.814 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

3.347 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.642 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.271 km

UV

10.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.56 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

4.054 km

UV

7.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

3.95 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

5.384 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lục Ngạn

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Ngạn