Dự báo thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  1.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:43
T3 03/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:42
T4 04/10
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:41
T5 05/10
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.6%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:40
T6 06/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.9%
 • Lượng mưa
  17.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Ngạn

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Ngạn