Dự báo thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.2%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.6%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.1%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.3%
 • Lượng mưa
  0.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.8%
 • Lượng mưa
  1.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Ngạn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Ngạn