Dự báo thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Ngạn

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

50%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.17 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Ngạn