Dự báo thời tiết Huyện Lục Nam - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.6%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  8.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:07
T7 25/03
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.5%
 • Lượng mưa
  2.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:07
CN 26/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.6%
 • Lượng mưa
  6.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:07
T2 27/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/21.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  5.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.6°/19.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/19.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T3 28/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/18.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  8.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.9°/18.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.1°/18°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Nam - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Nam - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Nam

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:07

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.43 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

1.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Nam