Dự báo thời tiết Huyện Lục Nam - Bắc Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:47 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Nam - Bắc Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Nam - Bắc Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Nam

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:47

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.29 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Nam