Dự báo thời tiết Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/21.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.2%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:47
T3 07/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.5%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.7%
 • Lượng mưa
  1.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  1.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.9%
 • Lượng mưa
  2.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạng Giang

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:47

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.23 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạng Giang