Dự báo thời tiết Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạng Giang

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.64 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạng Giang