Dự báo thời tiết Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.9%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.8%
 • Lượng mưa
  3.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.9%
 • Lượng mưa
  0.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạng Giang

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.91 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạng Giang