Dự báo thời tiết Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạng Giang

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:07

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

8.43 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

1.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạng Giang