Dự báo thời tiết Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạng Giang

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:35

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.8 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạng Giang