Dự báo thời tiết Bắc Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Bắc Giang 15 ngày tới

Thời tiết Bắc Giang

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.35 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Giang