Dự báo thời tiết Bắc Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Bắc Giang 15 ngày tới

Thời tiết Bắc Giang

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

38°

độ ẩm

Độ ẩm

70%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.84 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

3.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Giang