Dự báo thời tiết Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  13.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:41
T3 03/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  14.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:40
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  8.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:40
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  10.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:39
T6 06/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  4.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Xuyên Mộc

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:41

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.25 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

3.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xuyên Mộc